Általános üzleti és reklamációs feltételek

Általános szerződési feltételek

I. cikk

Definíciók

A weboldal üzemeltetője a Pro Vital Akadémia s.r.o., IČO: 51956594, székhelye: Námestie Svätého Egídia 3003/102, 058 01 Poprad.
Az eladó Pro Vital Akadémia s.r.o., azonosító: 51956594, székhely: Námestie Svätého Egídia 3003/102, 058 01 Poprad.
A www.reboots.hu weboldalon kínált áruk és szolgáltatások szállítója a Pro Vital Akadémia s.r.o., IČO: 51956594, székhelye: Námestie Svätého Egídia 3003/102, 058 01 Poprad.
Vevőnek minősül az oldal bármely látogatója, aki megrendelést adott le a megrendelőlapon keresztül.
A www.reboots.hu weboldal egy interneten található, nyilvános hozzáférésű számítógépes rendszer, amely lehetővé teszi az áruk megrendelését.
Az áruk mindegyike a www.reboots.hu weboldalon közzétett termék.
A megrendelés a rendelési folyamat visszaigazolásával, az áruk vásárló általi kiválasztásával jön létre, beleértve a megrendelőlap hiánytalan kitöltését.
A vásárló teljes mértékben elismeri az elektronikus kommunikációt elsősorban a weboldalon, e-mailben, valamint telefonon keresztül.

 

cikk II.

Az ár

Az áruk összes feltüntetett ára végleges.
Az eladót a vásárláskor a weboldalon feltüntetett ár köti.

 

cikk III.

Megrendelés

A megrendelés a rendelési folyamat webhelyen történő megerősítésével jön létre az áruk vásárló általi kiválasztásával, beleértve a megrendelőlap hiánytalan kitöltését. A megrendelés megfelelő feldolgozása érdekében a megrendelésben szükséges a szükséges adatok kitöltése.
A vevő a megrendelés elküldésével elfogadja a megrendelt áru árát, így a megrendelés a fogyasztóra nézve kötelező érvényűvé válik.
A megrendelés eladó általi visszaigazolása adásvételi szerződést hoz létre, amelyet csak a vevő és az eladó közös megegyezése alapján lehet megváltoztatni, felmondani vagy kiegészíteni, hacsak jogszabály vagy egyéb jogszabály másként nem rendelkezik.

 

cikk IV.

Fizetési feltételek

Az árut az alábbi módokon fizetheti: fizetés előlegszámla alapján – előre, az áru számlánkra történő beérkezés után személyes átvételre készen áll.

 

V. cikk

Szállítási feltételek

Az eladó köteles az árut az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül a vevő személyes átvételére előkészíteni, kivéve, ha másként állapodtak meg, vagy ha az árura hosszabb szállítási határidőt nem határoztak meg.
Ha az áru raktáron van, a lehető legrövidebb időn belül készen áll a személyes átvételre kapacitás szerint.
Ha több áru van a rendelésben, és ezek egy része nincs raktáron, erről a vevőt részszállítási lehetőséggel tájékoztatjuk.
Az áruval együtt a vásárló számlát (adóbizonylatot), utasításokat, valamint az árura vagy szolgáltatásra vonatkozó egyéb dokumentumokat küld a gyártótól.
A teljesítés helyének az a hely minősül, ahová az árut leszállítják.

 

Cikk VI.

Szállítási díjak, csomagolás és fizetési lehetőségek

Előlegszámla alapján bankszámlára történő előleg fizetéskor szállítási díjat számítunk fel:
személyes áruátvétel cégünk székhelyén – 0,00 €
Az eladó megállapodhat a vevővel a szokásostól eltérő (fent említett) eljárásban is az áru feladása során, valamint ezen szolgáltatások árában.

 

cikk VII.

A tulajdonjog átadása

A tulajdonjog az eladótól a vevőre csak az adásvételi szerződés tárgyának teljes árának kifizetésekor száll át.
Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a még az eladó tulajdonjogát képező áruk felett a vevő igénye esetén csak az adásvételi szerződés tárgyának teljes kifizetésekor rendelkezzen.

 

cikk VIII.

Az adásvételi szerződés felmondása

A Vevőnek joga van a megrendelt árutól az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 órán belül elállási díj nélkül elállási díj nélkül elállni a megrendelésre, a fogyasztó egyedi igényei szerint, vagy különösen egy fogyasztó számára készült áruk esetében.

 

cikk IX.

A fogyasztó azon joga, hogy az árut indoklás és a fogyasztó utasítása nélkül visszaküldje

törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján. 102/2014. §-ában foglaltak szerint a távollévők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés alapján történő áruértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás fogyasztó védelméről, valamint egyes törvények módosításáról (a továbbiakban: Törvény). 7. és azt követő joga az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül. Ha az adásvételi szerződés tárgya az áru kiszállítása, a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől még az áru kiszállítása előtt.
Ha a fogyasztó élni kíván e jogával, köteles az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatát legkésőbb a megadott határidő utolsó napjáig személyesen eljuttatni az eladó elérhetőségi címére, vagy az elállást postai szállítás céljából legkésőbb a határidő utolsó napján az elérhetőségeken megadott címre. A fogyasztó a szerződéstől való elállásról szóló értesítést követően köteles személyesen elküldeni vagy átadni az elállt szerződés tárgyát annak minden dokumentumával együtt – pl. az eredeti számlát, használati utasítást és egyéb dokumentációt az áruról, amelyet az áruval együtt, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül kézbesítettek (Tvt. 10. § (1) bekezdés). Javasoljuk, hogy a vásárlók saját használatra készítsenek egy másolatot a számláról, és küldjék el az árut ajánlott levélben és biztosított küldeményként.A szerződéstől való elálláshoz az alábbi űrlapot használhatja: Elállás az adásvételi szerződéstől, amelyben meg kell adnia a „*“ -val jelölt minimális adatokat (https://www.reboots.sk/wp-content/uploads/2023/07/odstupenie-od-zmluvy.pdf).
Ne küldjön nekünk utánvéttel, ilyen árut nem fogadunk el.
Az oldal üzemeltetője visszafizeti az áru ellenértékét, beleértve a szállítási költségeket is a bekezdés szerint 9. § bek. 3) sz. 102/2014. valamint a szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül bizonyíthatóan az áru megrendelésére fordított költségeket, de a pénzt az áru átvétele előtt nem kell visszafizetnie, vagy a fogyasztó nem bizonyítja, hogy a árut küldtek, ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó azt javasolta, hogy ő maga vegye át az árut.
Az áru visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli.
A szerződéstől való elállás joga nem vonatkozik a 7. §-ban meghatározott árukra és szolgáltatásokra. 6 betű törvény a)-l) pontjaira. 102/2014. z Z.
A fogyasztó viseli az áru értékének minden olyan csökkenését, amelyet annak az áru funkcionalitásának és tulajdonságainak megállapításához szükséges mértéket meghaladó használat okoz.

 

X. cikk.

A szerződő felek jogai és kötelezettségei

Az eladó és a vevő minősül a szerződő félnek.
A vevő köteles:
átveszi a megrendelt árut,
kifizeti a megállapodás szerinti ellenszolgáltatást az áruért az eladónak,
ellenőrizze a csomag sértetlenségét, ill és maguk az áruk, amikor átvételre kerülnek.
Az eladó köteles:
árut szállítani a vevőnek a megkívánt minőségben, mennyiségben és a megállapodás szerinti áron,
az áruval együtt, vagy kiegészítésképpen elküldi a vásárlónak az áruval kapcsolatos minden dokumentumot, mint például az áruról szóló számlát, reklamációs levelet, kezelési útmutatót szlovák nyelvű kodifikált formában.

 

 

cikk XI.

Magánélet

törvény (törvény) szerint kezeljük a személyes adatokat. 122/2013. módosításával a személyes adatok védelméről.
Az Üzemeltető a vásárló személyes adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve a szállítmányozó céget áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás céljából, illetve ellenőrzés esetén az állami hatóságok részére.
Az üzemeltető a következő személyes adatokat kapja meg a vásárlótól: cím, keresztnév, vezetéknév, cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
Az Ön által megadott személyes adatokat a megrendelés helyes feldolgozása érdekében kezeljük.
Az üzemeltető köteles a személyes adatokat védeni, mielőtt azok illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé válnának, és amelyeket biztonsági intézkedésekkel kezeltek.
pontja szerint meghatározott jogok illetik meg az érintettet. 28. és azt követő §-ok számú törvény 122/2013. módosításával a személyes adatok védelméről.

 

cikk XII.

Kártérítés az áru átvételének elmulasztása esetén

Az eladónak joga van kártérítésre (a Ptk. 420. és azt követő §-ai szerint), ha a vevő olyan árut rendelt, amelyet nem mondott el, ill. nem állt el a szerződéstől, és egyidejűleg nem vette át az árut a fuvarozótól, illetve az eladó kérésére személyes átvétel választása esetén az árut az átvételre meghatározott határidőn belül nem vette át. A vevő ezzel a cselekményével megszegte a Kbt. X pont 2. a) pontja, mely szerint a vevő köteles a megrendelt árut átvenni.
Az eladó a kártérítés mértékének meghatározásakor elsősorban a szállítási költséget és az áru feladása esetén kapcsolódó díjakat, a csomagolással, a kiszállítással és a megrendelés adminisztrációjával kapcsolatos költségeket, valamint minden egyéb költséget veszi figyelembe, amely a szerződés végrehajtásával kapcsolatban felmerült. a kérdéses megrendelést, és egyúttal jogosult a felszámításra és az elmaradt haszonra.
Az eladónak jogában áll a kártérítéshez való jogát nem, vagy csak részben gyakorolni.

 

cikk XIII.

Záró rendelkezések

Az eladó fenntartja a jogot, hogy jelen általános szerződési feltételeket és reklamációs feltételeket a vásárló előzetes értesítése nélkül is módosítsa. Az általános üzleti feltételek vagy a reklamációs feltételek megváltozása esetén a teljes vásárlási folyamatra azok az általános üzleti feltételek az irányadók, amelyek a vevő által a megrendelés elküldésének időpontjában érvényesek voltak, és ezek elérhetők az eladó honlapján.
A reklamációs feltételek szintén ezen általános szerződési feltételek szerves részét képezik.
A megrendelés elküldésével a vásárló elolvasta az általános szerződési feltételeket, valamint a reklamációs feltételeket, és egyetért azok megfogalmazásával.
Jelen általános üzleti feltételek és reklamációs feltételek a Társaság székhelyén a vásárlók számára megtekinthetők, valamint az e-shop honlapján közzétehetők.
A jelen általános szerződési feltételekben, valamint azok elválaszthatatlan részeiben (mellékleteiben) másként nem szabályozott kapcsolatokra a vonatkozó rendelkezések, elsősorban a Szt. törvény 40/1964. törvény 250/2007. törvény 102/2014. törvény 122/2013. 22/2004 Coll. törvény, valamint az 1. sz. 513/1991 Coll.
Ha a fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy úgy véli, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van az eladóhoz fordulni helyesbítési kérelemmel. Ha az eladó a helyesbítés iránti kérelemre nemleges választ ad, vagy annak feladásától számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztó az Sztv. 391/2015. a fogyasztói jogviták alternatív megoldásáról és egyes törvények módosításáról, a vita alternatív megoldásának kezdeményezésére vonatkozó javaslattételi jogról. Az e-shop üzemeltetőjével fennálló fogyasztói jogviták alternatív megoldására illetékes szerv a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (www.soi.sk) vagy más, a Gazdasági Minisztérium által vezetett alternatív vitarendezési jogalanyok listáján bejegyzett illetékes jogi személy. a Szlovák Köztársaság (http://www.mhsr. sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), míg a fogyasztónak jogában áll megválasztani, hogy a felsorolt ​​fogyasztói jogviták alternatív megoldási szervei közül melyikhez fordul nak nek. A fogyasztó ugyanakkor használhatja a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen elérhető online vitarendezési platformot, hogy javaslatot nyújtson be vitája alternatív megoldására. Az ajánlattétel díjairól a fogyasztó egy adott alternatív vitarendezési szervezet honlapján tájékozódhat.
Jelen általános szerződési feltételek, beleértve azok szerves részét, 2019. szeptember 1-jén lépnek hatályba és lépnek hatályba.

 

 

Reklamációs feltételek,

az általános szerződési feltételek szerves részét képezi

Reklamációt csak az eladótól vásárolt, a vevő tulajdonát képező árukra lehet.
Abban az esetben, ha a tulajdonjog még nem szállt át az eladóról a vevőre, a vevő a hatályos jogszabályoknak megfelelően a követelést csak a 151a. a Ptk.
Ha a vásárló fogyasztó (természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy foglalkozása körében jár el), minden felkínált árura 24 hónap garanciát vállalunk, kivéve, ha az áruval együtt másként szerepel, és az eljárás a a fogyasztóvédelmi törvény és a Ptk. Ha a vevő nem fogyasztó, az eljárás a Kereskedelmi törvénykönyv előírásai szerint történik és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő az áru fuvarozó cégtől vagy közvetlenül az eladótól történő átvételének napján kezdődik, ha az árut a vásárló személyesen veszi át az átvétel napján.
A vevő a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles reklamációt benyújtani az eladónál.
A hibákért való felelősség nem terjed ki az alábbi használatból eredő hibákra:
a hiba a terméken a vásárló által okozott mechanikai sérülés miatt keletkezett,
a termék nem megfelelő kezelése a használati utasításban leírtaktól eltérő módon,
az árut olyan körülmények között használja, amelyek nem felelnek meg az áru természetes környezetének nedvességtartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak,
az áru gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
az áruk sérülése a túlzott rakodás miatt,
az árut a dokumentációban meghatározott feltételek, az általános elvek, a műszaki szabványok vagy a biztonsági előírások megsértésével vagy a garanciális feltételek egyéb módon történő megsértésével használja,
az árura vagy az áru egy részére ill olyan hiba, amelyre alacsonyabb árat alkudtak ki, és amelyről a vevő a rendelés leadásakor tudott.
A természeti katasztrófa által okozott meghibásodások is kizártak a hibafelelősségből.
A hibákért való felelősség nem terjed ki az áru (vagy annak alkatrészeinek) az áru használatából eredő normál kopására sem. A termék rövidebb élettartama ezért nem tekinthető hibának és nem érvényesíthető.
A reklamált árut az alábbi címünkre kell elküldeni, de nem utánvéttel vagy személyesen a kapcsolattartási címre. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg az áru, és javasoljuk az áru ajánlott levélben vagy biztosított küldeményként történő feladását.Az áruhoz csatolni kell a vásárlást igazoló (számla) másolatát, és javasoljuk a kitöltött reklamációs űrlap csatolását. (https://www.reboots.sk/wp-content/uploads/2023/07/reklamacny-protokol.pdf) kell benyújtani.
Az eladó visszaigazolja a reklamáció kézhezvételét, és a vevőnek megfelelő formában visszaigazolást ad ki az áruigény benyújtásáról. A reklamáció benyújtásának napjának az eladónak való átadás napja minősül. Ha a visszaigazolás azonnali kézbesítésére nincs lehetőség, úgy azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció feldolgozásáról szóló dokumentummal együtt kell kézbesíteni. A panasz feldolgozásáról szóló visszaigazolást írásban küldjük meg.
Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni a reklamáció kezelésének módját. Indokolt esetben, különösen, ha az áru komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó a reklamációt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a panasz később is kezelhető. A kereset feldolgozása azonban nem tarthat tovább 30 napnál a követelés benyújtásától számítva. A reklamáció feldolgozására nyitva álló 30 napos határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszakapja, vagy jogában áll az árut újra cserélni. .
A vevő jogai reklamáció benyújtásakor:
eltávolítható hiba esetén a Vevőnek joga van azt ingyenesen, szakszerűen és időben eltávolíttatni. A hiba elhárításának módjáról az eladó dönt. A Vevő a hiba kijavítása (javítása) helyett követelheti a hibás termék kicserélését egy hibátlanra, ha ez az eladónak az áru árára vagy a hiba súlyosságára tekintettel indokolatlan költséggel nem jár,
olyan javíthatatlan hiba esetén, amely a tárgy rendeltetésszerű használatát akadályozza, a vevőnek joga van vagy a tárgyat kicserélni, vagy az adásvételi szerződéstől elállni (visszatérítés) vagy árengedményre.
a reklamáció akkor tekinthető rendezettnek, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru leszállításával, annak kicserélésével vagy az áru vételárának visszaszolgáltatásával, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy annak indokolt elutasításával zárul.
Áru sérülésmentes, ill a csomagolás sértetlenségét (az áru átvételi útmutató szerint) az áru átvételekor ellenőrizni kell, mivel az áru a szállítás során megsérülhet, javasoljuk, hogy a vásárlók az árut csomagolják ki és a fuvarozó jelenlétében vizsgálják meg. Aláírásával kijelenti a futárnak, hogy a csomagolás sértetlen.
Jelen reklamációs feltételek az általános szerződési feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor, a vevő előzetes értesítése nélkül is megváltoztassa.
Elérhetőség: Mgr. Pavel Šimko, Pro Vital Akadémia s.r.o., azonosítószám: 51956594, székhely: Námestie Svätého Egídia 3003/102, 058 01 Poprad, Tel.: +421 907 573 597, e-mail: pavel.simko@gmail.com.

 

Felügyeleti hatóság: Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség, Eperjesi Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség felügyelősége Eperjes régióban, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, telefon: 051/772 15 97, Fax: 051/772 15 96.