A személyes adatok védelme és a cookie-k használatának elvei

Magánélet:

 

I. Alapvető rendelkezések

1. A személyes adatok 5. §-a szerinti kezelője o) sz. 18/2018 Coll. A személyes adatok védelméről szóló módosított törvény (a továbbiakban: Törvény) a Pro Vital Akadémia s.r.o., IČO: 51956594, székhelye: Námestie Svätého Egídia 3003/102, 058 01 Poprad (a továbbiakban: az „üzemeltető“).

2. Az üzemeltető elérhetőségei:
cím: Námestie Svátého Egídia 3003/102, 058 01 Poprad
email: pavel.simko@gmail.com
telefon: +421 907 573 597

3. Személyes adat: egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy bizonyos azonosítóra, például névre, azonosító számra, helyadatokra, hálózati azonosítóra vagy egy vagy több speciális fizikai, fiziológiai elemre való hivatkozással. , e természetes személy genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

4. Az üzemeltető nem jelölt ki a személyes adatok védelméért felelős személyt.

II. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka

1. A személyes adatok kezelésének jogi oka az
• az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a 13. § bek. szerint. 1 levél törvény b) pontja,
• az üzemeltető jogos érdeke a közvetlen marketing tevékenységhez (különösen az üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. 1 levél törvény f) pontja,
• Az Ön hozzájárulása a direkt marketing célú adatkezeléshez (különösen üzleti közlemények és hírlevelek küldéséhez) a 13. § bek. szerint. 1 levél a) pontja értelmében abban az esetben, ha nem történt áru- vagy szolgáltatásrendelés.

2. Az üzemeltető részéről nincs automatikus egyedi döntéshozatal a Szt. 28. §-a szerint. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

III. Az adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, forrásai és címzettjei

Jogi ok
• A szerződés teljesítése
• Jogos érdek

Célja
• A megrendelés feldolgozása és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küldött megkeresés megválaszolása
• Rutinszerű forgalomelemzés, szerverhibák észlelése, csalás és szervertámadások elleni megelőzés

Adat
• Ügyfelek személyes adatai (elérhetőségi adatok)
• 50 hónapig: a regisztrált felhasználók álanonimizált azonosítói, mint például felhasználói azonosító, IP-címek és webböngészési adatok.

Adatforrás
• E-mail kommunikáció, kapcsolatfelvételi űrlap
• Felhasználói mozgás a weboldalon, regisztráció és anonim felhasználói azonosító létrehozása, hibaoldal megjelenítése

A személyes adatok címzettjei (feldolgozók)
• Alvállalkozók, postai szolgáltatások, nyomtatott dokumentumok
• Google Analytics, web hosting szolgáltatások

IV. A személyes adatok megőrzési ideje

1. Ha az előző pontokban másként nem rendelkezik, az üzemeltető személyes adatokat tárol
• az Ön és az üzemeltető közötti szerződéses jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint e szerződéses jogviszonyokból eredő igények érvényesítéséhez szükséges időtartamra (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
• a személyes adatok marketing célú kezeléséhez való hozzájárulás visszavonása előtti időtartamra, legfeljebb 10 évre, ha a személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul.

2. A személyes adatok tárolási időszakának lejárta után az üzemeltető törli a személyes adatokat.

V. Személyes adatok címzettjei (az üzemeltető alvállalkozói)

1. A személyes adatok címzettjei személyek
• weboldal üzemeltetési szolgáltatások és a működéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítása,
• marketing szolgáltatások nyújtása.

2. Az üzemeltető a személyes adatokat harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe kívánja továbbítani. A személyes adatok harmadik országokban címzettjei levelezési szolgáltatásokat/adat- és fájltárolást/elemző eszközöket nyújtanak.

VI. Az Ön jogai

1. A törvényben meghatározott feltételekkel rendelkezik

• a személyes adataihoz való hozzáférés joga a törvény 21. §-a szerint,
• a személyes adatok helyesbítéséhez való jog a törvény 22. §-a szerint, vagy az adatkezelés korlátozása a törvény 24. §-a szerint,
• a személyes adatok törléséhez való jog a törvény 23. §-a szerint,
• az adatkezelés elleni tiltakozás joga a törvény 27. §-a szerint,
• a törvény 26. §-a szerinti adathordozhatósághoz való jog,
• az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az üzemeltető 1. sz. Ezen feltételek III.

2. Önnek is jogában áll panasszal élni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál, ha úgy véli, hogy személyes adatok védelméhez való jogát megsértették.

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

1. Az üzemeltető kijelenti, hogy minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében.

2. Az üzemeltető technikai intézkedéseket tett az adattárak és a személyes adatok papír alapú tárolásának biztonsága érdekében, különösen jelszavak, vírusirtó programok és titkosítás használatával.

3. Az üzemeltető kijelenti, hogy személyes adatokhoz csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VIII. Záró rendelkezések

1. Az űrlap elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket az internetes űrlapon keresztüli hozzájárulás kipipálásával. A hozzájárulás ellenőrzésével megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes egészében elfogadja.

3. Az üzemeltető jogosult ezen feltételek megváltoztatására. A személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek új változatát a honlapján közzéteszi, és ezzel egyidejűleg elküldi Önnek a jelen feltételek új változatát az Ön által az üzemeltetőnek megadott e-mail címére.

Jelen feltételek 2018.05.25-én lépnek hatályba.

 

Cookie-szabályzat

A Pro Vital Akadémia s.r.o. weboldalán a cookie-k használatára vonatkozó szabályzat tájékoztatja a felhasználókat ezen és hasonló fájlok használatáról, amelyeket a 2002/58/EK adatvédelmi és elektronikus kommunikációs irányelv szabályoz.

Cookie-k
A weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében az Ön készülékén kisméretű adatfájlokat, ún sütiket. Ez a legtöbb nagy webhely általános és hasznos gyakorlata. Azzal, hogy a böngészője cookie-beállításainak megváltoztatása nélkül folytatja az oldalaink böngészését, beleegyezik a cookie-k tárolására az eszközén. A hozzájárulás visszavonásának részleteit alább a „sütik ellenőrzése” részben találja.

Mik azok a sütik?
A süti egy kis szöveges fájl, amelyet egy weboldal az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárol, amikor Ön böngészik. Ennek a fájlnak köszönhetően a webhely meghatározott ideig tárol információkat az Ön műveleteiről és preferenciáiról (például nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési beállítások), így az egyes oldalak böngészésekor nem kell újra megadnia azokat.

Hogyan használjuk a sütiket?
A https://www.reboots.hu weboldalon a Google Analytics szolgáltatás és az SCR SCRipt rendszer részeként sütiket használunk, amelyek segítenek nekünk az oldalt az Ön igényeihez igazítani. Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezek az adatok anonim jellegűek, és nem rögzítenek a felhasználóról semmilyen személyes adatot, illetve olyan adatot, amely a személy azonosításához vezethet. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai, technikai és marketing célokra használjuk fel.

Google Analytics – ezek a cookie-k az analitikai kategóriába tartoznak, amelyek segítségével névtelen jelentéseket készítenek az egyes oldalak népszerűségéről és látogatásairól. A generált információkat anonim statisztikaként tárolja a Google, anélkül, hogy egy adott személyhez rendelnének.

SCR SCRipt – ezek a cookie-k a vállalat webhely-adminisztrációs rendszerének részeként kerülnek bevezetésre. Ezek a sütik a felhasználói felület beállításait tárolják. Lehetővé teszik a böngészője számára, hogy felismerje, működik-e a Java Script, és milyen grafikus beállításokat, például elrendezést és méretet használ. Ezen sütik használatával kényelmesebben böngészhet weboldalunkon. A Pro Vital Academy s.r.o. nem használja fel ezeket az adatokat semmilyen belső statisztikában. Az SCR SCRipt cookie-k a funkcionális kategóriába tartoznak.

Nem használunk sütiket a fent felsoroltaktól eltérő célokra. Az egyedi adatokat csak a Pro Vital Akadémia s.r.o. kiválasztott alkalmazottai férhetnek hozzá. és weboldalunk felhatalmazott rendszergazdája.

A cookie-k ellenőrzésének módja
Az oldalunkon használt sütik állandóak és ideiglenesek. Az állandó cookie-k akkor is az Ön eszközén maradnak, ha Ön elhagyja oldalunkat, az ideiglenes cookie-k a látogatás befejezése/böngésző bezárása után törlődnek. Az összes cookie-t saját belátása szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti. Törölheti a számítógépén vagy más eszközén tárolt sütiket, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza azok tárolását. A cookie-k letiltására és törlésére vonatkozó utasításokat a böngészők kezdőlapjain találja. A cookie-k eltávolításáról és elutasításáról, valamint ezekről a fájlokról további információkat találhat a www.allaboutcookies.org oldalon.

A cookie-k mobiltelefon-böngészőkben való használatával kapcsolatos információkért, valamint az ilyen cookie-k elutasításának és törlésének részleteiért tekintse meg telefonja vagy táblagépe kézikönyvét. A sütik letiltása után továbbra is felkeresheti oldalunkat, de előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek megfelelően. Ugyanakkor a preferált weboldal beállításai nem kerülnek mentésre, nem tudjuk elemezni az oldalaink forgalmát, és a beállításokat a felhasználók igényeihez igazítani.